Starptautiski laureāti jauno talantu konkursā Viļņā

2016.gada 12.novembra rīts sākās agri – 6:30 sniegainā un tumšā rīta agrumā 12 konkursanti, pedagogi un vecāki devās uz jauno talantu konkursu Viļņas Karolinišku mūzikas skolā. Ne jau velti devāmies tik tālā ceļā, pagājušā gada šī paša konkursa rezultāti liecināja, ka ir vērts gūt pieredzi, rūdījumu un arīdzan balvas starptautiskā konkursā ārzemēs. Lai arī Lietuvu uzskatām par savai mentalitātei tuvu un saprotamu, atšķirības organizācijā, uztverē un vērtēšanā ir. Un tieši dēļ šādas neparastas pieredzes – ceļa grūtībām, gaidīšanas, koncentrēšanās spējām, komunicēšanas citā valodā  mēs braucām.

Lūk arī laureātu saraksts;

Kārlis Gunārs Neikens – 1.vieta kompozīcijā, 2.vieta klavierspēlē

Kristaps Lāss – 1.vieta kompozīcijā, 3.vieta klavierspēlē

Katrīna Kapitonova – 1.vieta saksofona spēlē, 2.vieta kompozīcijā

Zita Toma – 2.vieta akordeona spēlē

Vlada Kozlova – 2.vieta vijoļspēlē

Rozālija Muižniece – 2.vieta vijoļspēlē

Joans Nazarovs – 2.vieta kompozīcijā

Elza Prokofjeva un Petra Elza Stalidzāne – 2.vieta kameransamblī

Sofija Muižniece – 3.vieta čella spēlē

Keita Melberga – 3.vieta vijoļspēlē

Sandis Siliņš – 3.vieta klavierspēlē

Konkursa dalībnieku skaits sasniedza gandrīz divus simtus, tādēļ varam lepoties ar saviem sasniegumiem.

Kompozīciju konkursā dalībnieki atskaņoja savus darbus, tādēļ īpašs paldies mūziķiem – atskaņotājiem, bez kuru ieguldījuma tik augsti vērtējumi nebūtu iespējami – Sofijai Grundei, kas atskaņoja Kristapa Lāsa skaņdarbu un 5.,6.klašu vokālajam ansamblim – Danijai Areandei Bedrītei, Rebekai Spickus, Rūtai Eglītei, Anetei Aleksandrovai un Viviānai Elizabetei Gedertsonei, kas artistiski un pārliecinoši atskaņoja divas kompozīcijas – Kristapa Lāsa Vai priedīte, vai eglīte un Kārļa Gunāra Neikena Man bij’ viena turku pupa.

Milzīgs paldies skolotājiem par darbu un izturību braucienā – Jeļenai Kovaļenko Bebrišai, Vitai Zemturei, Rutai Cīrulei, Sandai Māgurei, Nellijai Tarasovai, Regīnai Rūrānei, Anitrai Tumševicai, Esterei Lūsis-Grīnbergai, Katrīnai Eglonai, Annai Veismanei un koncertmeistarei Ivetai Gudrajai. Varam ar lepnumu pateikties Ādažu novada domei par atbalstu!

Kārlis

Vlada

Sofija Muižniece

Elza Petra 

Kalendārs

© 2016 Ādažu Mākslas un mūzikas skola