APSVEICAM MĀKSLAS NODAĻAS VADĪTĀJU DAINU GRŪNVALDI, SAŅEMOT ĀDAŽU NOVADA DOMES APBALVOJUMU “GADA ĀDAŽNIEKS” NOZARĒ “IZGLĪTĪBA”

Atzīmējot Latvijas Republikas neatkarības 98. gadadienu, Ādažu Mākslas un mūzikas skolas ilggadējā mākslas nodaļas vadītāja Daina Grūnvalde saņem Ādažu novada domes apbalvojumu.

Daina Grūnvalde  audzina savos audzēkņos patstāvību, atbildības sajūtu, attīsta argumentētprasmi, rosina pašiniciatīvu, iesaistot viņus radošās aktivitātēs. Skolotāja cenšas, lai audzēknis, piedaloties radošā aktivitātē, ir apmierināts ar saviem sasniegumiem, sasniedz pozitīvu vērtējumu, kas vairo mācīšanās prieku.

Daina Grūnvalde ir eleganta, smalkjūtīga un ļoti radoša sieviete. Viņa prot iesaistīt savā mākslas pasaulē un iedvesmot ne tikai audzēkņus, bet arī kolēģus. Vienmēr rodas jaunas idejas, jaunas ieceres, kā audzēkņu darbus labāk parādīt, eksponēt. Skolotāja pamana, ka ikvienam audzēknim piemīt radošais potenciāls. Ar mākslas palīdzību viņa veido vidi un nodrošina attiecīgu zināšanu, iemaņu un prasmju apgūšanu, lai audzēknis varētu gūt radošu pieredzi un aktīvi iesaistīties radošos procesos un attīstībā. Skolotāja aktīvi iesaistās ne tikai skolas radošās un praktiskās dzīves plānošanā, bet arī visa novada kultūras aktivitātēs.

Skolotāja uzskata, ka var mākslu mācīt kā atsevišķu mācību priekšmetu, pasniedzot dažādas mākslas tehnikas un metodes un tādējādi attīstot audzēkņu mākslinieciskās spējas, emocionalitāti un izpratni par mākslas vērtību, un var uzskatīt par mācīšanas un mācīšanās metodi, ko raksturo mākslas un kultūras apziņas iekļaušana audzēkņa domāšanas veidā un pasaules izpratnē.

Daina Grūnvalde strādā mūsdienīgi, profesionāli, ar individuālu pieeju katram audzēknim, respektējot viņa dotības, spējas, veicinot tieši viņa talanta attīstību. Skolotāja ziedo arī savu brīvo laiku tiem audzēkņiem, kuri izvēlējušies mācības turpināt vidējā profesionālajā mūzikas izglītībā. Audzēkņi, ņemot vērā savstarpējās labās attiecības ar skolotāju, apmeklē nodarbības ne tikai, lai uzlabotu savus mācību sasniegumus ieskaitēs un skatēs, gatavotos konkursiem un izstādēm, bet arī lai vienkārši gūtu iedvesmu, mieru un ticību savām spējām. Par to liecina gan skolotājas absolventu biežās tikšanās ar viņu, gan audzēkņu vecāku atzinīgie vārdi un atsauksmes .

Skolotāja ir gudrs, saprotošs palīgs kolēģiem, gatava sniegt atbalstu un dalīties pieredzē ar darbam nepieciešamajām kompetencēm. Arī skolas jaunākie kolēģi labprāt konsultējas ar viņu pirms lieliem, nozīmīgiem konkursiem, izstādēm.

Ādažu Mākslas un mūzikas skola lepojas ar to, ka mūsu skolā strādā tik profesionāla un sirdsgudra skolotāja, kāda ir Daina Grūnvalde.

Daina

Kalendārs

© 2016 Ādažu Mākslas un mūzikas skola